Digitale zorg binnen het inkoopbeleid van Menzis

Net als de andere drie grote zorgverzekeraars, stuurt Menzis ook actief aan op digitale zorg in hun nieuwe inkoopbeleid. De digitalisering van de zorg past goed binnen hun visie: Goede en betaalbare zorg voor iedereen. Waardegerichte zorg Menzis geeft in haar inkoopbeleid aan zich sterk te maken voor de juiste zorg op de juiste plek.…

Digitale zorg binnen het inkoopbeleid van CZ

Verantwoord en dichtbij. Deze twee woorden zijn belangrijk voor CZ. CZ geeft in haar inkoopbeleid aan dat ze programma’s initiëren om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg verder te ontwikkelen. CZ heeft tijdens corona gezien dat er op hoog tempo innovaties en creatieve oplossingen werden geboden voor acute problemen, zoals het implementaties van…

Digitale zorg binnen het inkoopbeleid van VGZ

VGZ geeft ook duidelijk te kennen dat zij een versnelling op gang willen laten komen op het gebied van digitalisering en de adoptie van technologische oplossingen. Al vóór het uitbreken van het coronavirus waren er zorgen over de toekomst van de zorg. Ze geven in hun inkoopbeleid te kennen dat de maatschappelijke opgave dan ook…

Digitale zorg binnen inkoopbeleid van Zilveren Kruis

In het nieuwe inkoopbeleid van Zilveren Kruis staat dat zij nog meer willen inzetten op toegankelijke, doelmatige en kwalitatief goede zorg voor hun klanten. Hierbij zien zij een belangrijke rol weggelegd voor digitale zorg. Wat betekent dit voor jouw praktijk? Pijler 1: zorg dichterbij Zilveren Kruis ziet dat hun klanten graag zorg dichterbij ontvangen, bijvoorbeeld…